بازدید دکتر علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو

بازدید دکتر علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو

بازدید دکتر علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو

0

جناب آقای دکتر علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو طی برگزاری مراسمی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، به همراه آقای دکتر سید محمد مقیمی ریاست دانشگاه تهران، آقای دکتر علی اسدی ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، معاونین محترم و سایر مسئولان از شرکت های دانش بنیان و محصولات طراحی و تولید شده در راستای مدیریت انرژی کشور، صبح روز یکشنبه 14 اسفند ماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید نمودند.

بازدید دکتر علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو
بازدید دکتر علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو
بازدید دکتر علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو
بازدید دکتر علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو
بازدید دکتر علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو
بازدید دکتر علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو
بازدید دکتر علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو
بازدید دکتر علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو

سنجش افزار آسیا