پروب نوری

پروپ نوری بلوتوث مدل OP-730 یک رابط دو طرفه جهت تبادل اطلاعات بر اساس استاندارد بین المللی IEC-62056-21 مد E و C و IEC-62056-31 بین کنتور و دستگاه قرائت کننده بوده و در صورت نیاز با ارسال تنظیم، از قابلیت ارتباط در مد Transparent نیز برخوردار می باشد. تبادل اطلاعات بین پروب و کنتور از طریق پورت نوری صورت می گیرد و سپس این اطلاعات از طریق امواج بی سیم بلوتوث برای دستگاه قرائت گر مجهز به ماژول بلوتوث ارسال می گردد.

مطالب مرتبط

پروپ نوری بلوتوث مدل OP-700 یک رابط دو طرفه جهت تبادل اطلاعات بر اساس استاندارد بین المللی IEC62056-21 بین کنتور و دستگاه قرائت کننده می باشد. تبادل اطلاعات بین پروب و کنتور از طریق پورت نوری صورت می گیرد و سپس این اطلاعات از طریق امواج بی سیم بلوتوث برای دستگاه قرائت گر مجهز به ماژول بلوتوث ارسال می گردد.

مطالب مرتبط

پروپ نوری مدل OP-1300 یک رابط دو طرفه جهت تبادل اطلاعات بین کنتور و دستگاه قرائت کننده یا کامپیوتر از طریق امواج نوری مادون قرمز می باشد.این پروپ نوری نیاز به تغذیه خارجی ندارد و تغذیه آن از طریق پورت USB تامین می گردد. این پروب نوری بر اساس استاندارد IEC62056-21 طراحی شده است و با تمامی کنتور های دارای این استاندارد همخوانی دارد.
پروپ مذکور دارای درایور نصب می باشد .درایور مذکور از کلیه نسخه های ویندوز پشتیبانی می کند.

مطالب مرتبط

پروپ نوری مدل OP-1000 یک رابط دو طرفه جهت تبادل اطلاعات بین کنتور و دستگاه قرائت کننده یا کامپیوتر از طریق امواج نوری مادون قرمز می باشد.این پروپ نوری نیاز به تغذیه خارجی ندارد و تغذیه آن از طریق پورت RS-232 تامین می گردد.
استاندارد طراحی و ساخت آن به شماره IEC62056-21 می باشد و با کلیه کنتورهایی که منطبق با این استاندارد می باشند،همخوانی دارد.پروپ مذکور نیازی به درایور نصب ندارد.

مطالب مرتبط

پروپ نوری مدل OP-1200 یک رابط دو طرفه جهت تبادل اطلاعات بین کنتور و دستگاه قرائت کننده یا کامپیوتر از طریق امواج نوری مادون قرمز می باشد. این پروب نوری نیاز به تغذیه خارجی ندارد و تغذیه آن از طریق پورت RS-232 تأمین می گردد. این پروب نوری بر اساس استاندارد IEC62056-21 طراحی شده است و با تمامی کنتورهای دارای این استاندارد همخوانی دارد.

مطالب مرتبط

پروپ نوری مدل OP330 یک رابط دو طرفه جهت تبادل اطلاعات بین کنتور و دستگاه قرائت کننده یا کامپیوتر از طریق امواج نوری مادون قرمز می باشد.این پروپ نوری نیاز به تغذیه خارجی ندارد و تغذیه آن از طریق پورت RS-232 تامین می گردد. این پروب نوری بر اساس استاندارد IEC 62056-21 طراحی شده است و با تمامی کنتور های دارای این استاندارد همخوانی دارد.

مطالب مرتبط

پروپ نوری OP-210 یک رابطه دو طرفه در قرائت دستی جهت تبادل اطلاعات بین کنتور و دستگاه قرائت و یا کامپیوتر می باشد. این پروپ نوری نیاز به تغذیه خارجی ندارد و تغذیه آن از طریق پورت USB تامین می گردد. استاندارد طراحی و ساخت آن به شماره IEC62056-21 می باشند و با کلیه کنتورهایی که منطبق با این استاندارد باشند، همخوانی دارد. پروپ نوری مذکور دارای درایور نصب می باشد که برای کلیه ویندوزهای موجود کارایی دارد.

مطالب مرتبط

پورت نوری در وسایل اندازه گیری مانند کنتورهای برق برای برقراری ارتباط ایزوله مورد استفاده قرار می گیرند. پورت نوری از یک فرستنده و یک گیرنده مادون قرمز تشکیل شده و هنگامی که یک پروب نوری بر روی آن قرار می گیرد از طریق تبدیل سیگنال های الکتریکی به نور مادون قرمز و برعکس، تبادل اطلاعات انجام می شود.

مطالب مرتبط