دکتر علی اسدی ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو طی برگزاری مراسمی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، به همراه آقای دکتر سید محمد مقیمی ریاست دانشگاه تهران، آقای دکتر علی اسدی ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، معاونین محترم و سایر مسئولان از شرکت های دانش بنیان و محصولات طراحی و تولید شده در راستای مدیریت انرژی کشور، صبح روز یکشنبه 14 اسفند ماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید نمودند.

مطالب مرتبط