مانیتورینگ

رشد و پیشرفت در زمینه فناوری و استفاده از تکنولوژی در کار و صنعت باعث شده مانیتورینگ و ارسال و دریافت اطلاعات از راه دور به یک نیاز در صنعت تبدیل شود. دستگاه ها و تجهیزات اندازه گیری عموما نیاز هست تا بصورت لحظه ای و یا بصورت دوره ای قرائت شوند و اطلاعات جمع آوری شده توسط آن ها جهت دستیابی به هدف نصب آن ها که تهیه گزارش و نمودار وضعیت و یا حتی صدور قبض در برخی موارد می باشد تحقق پیدا کند.

مطالب مرتبط

دستگاه های بسیاری در صنعت وجود دارند که ممکن است نیاز داشته باشیم آن ها را از راه دور کنترل نماییم و یا مقادیر مشخصی را از آن ها دریافت کنیم و یا حتی ممکن است بسته به حساسیت شرایط نیاز داشته باشیم تا بصورت لحظه ای آن ها را مانیتور نماییم. برای دست یابی به این هدف نیاز داریم اگر بیش از یک دستگاه وجود دارد آن ها را بصورت یک شبکه در آورده و در نهایت این شبکه را با اتصال به اینترنت و یا شبکه داخلی، قابل دسترسی از راه دور نماییم. در این موارد مودم روترهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند و با برقراری ارتباط با دستگاه های موجود از طریق پورت هایRS-485  و RS-232 یک شبکه بین دستگاه ها ایجاد می کنند و با استفاده از پورت LAN جهت اتصال به شبکه و در نهایت اینترنت و یا استفاده از سیم کارت های موجود و ارتباط به اینترنت از طریق GPRS این شبکه را قابل کنترل و مانیتور از راه دور می نماید.

مطالب مرتبط

معرفی دیتالاگر سیستم مانیتورینگ هواشناسی CMS-400

مطالب مرتبط

یکی از مهمترین اجزاء یک سیستم مدرن مدیریت انرژی در شرکت های برق، فرآیند تخمین حالت سیستم قدرت براساس اندازه گیری کمیات آن در زمان واقعی می باشد. حالت سیستم قدرت براساس مجموعه ای از مقادیر مؤلفه مثبت ولتاژ که از شین های شبکه بطور همزمان تهیه می شوند تعریف می گردد.
فناوری تخمین حالت که در حال حاضر استفاده می گردد در سال 1960 ایجاد شده و بر اساس کمیات اندازه گیری شده غیرسنکرون عمل می نماید. برای تخمین حالت سیستم می باید تعداد زیادی معادلات غیر خطی بصورت بهنگام حل شوند. اما بواسطه نرخ پائین اسکن اطلاعات و سرعت کم محاسبات، فناوری حاضر قادر به تهیه اطلاعات بهنگام درباره وضعیت دینامیکی سیستم قدرت نمی باشد.

مطالب مرتبط

یکی از بزرگترین چالش هایی که صنایع مختلف امروزه با آن مواجه هستند طراحی یک زیر ساخت، مطابق با نیازهای ارتباطی در حال رشد صنعتی است. شبکه های صنعتی، پلتفرم های ناهمگون ارتباطی هستند که در طول زمان برای تأمین نیازهای چند جانبه کاربران آن تکامل یافته اند. علاوه بر ارائه یک زیر ساخت شبکه مرکزی، شبکه صنعتی همچنین باید نیازهای ارتباطی تجهیزات جدیدی را که به شبکه اضافه می شوند را نیز تأمین کند. در این مقاله ما به نگاهی به نقش شبکه موبایل در شبکه های صنعتی انداخته و در مورد راهکارهای انتخاب یک شبکه صنعتی موبایل بحث خواهیم کرد.

مطالب مرتبط