انتقال داده

انتقال داده

انتقال داده

0

انتقال داده فرآیند استفاده از تکنیک ها و فناوری های محاسباتی برای انتقال داده های الکترونیکی یا آنالوگ از یک گره رایانه ای به دیگری است. داده ها به صورت بیت و بایت بر روی یک رسانه دیجیتال یا آنالوگ منتقل می شوند و این فرآیند ارتباطات دیجیتال یا آنالوگ بین دستگاه ها را امکان پذیر می کند.

داده های منتقل شده ممکن است از هر نوع، اندازه و ماهیت باشند. انتقال داده های آنالوگ معمولاً داده ها را در قالب سیگنال های آنالوگ ارسال می کند، در حالی که انتقال داده های دیجیتال داده ها را به جریان بیت دیجیتال تبدیل می کند. به عنوان مثال انتقال داده از سرور از راه دور به رایانه نوعی انتقال داده های دیجیتالی است.


انتقال داده


سیگنال آنالوگ شکلی از انرژی الکتریکی (ولتاژ، جریان یا قدرت الکترومغناطیسی) است که برای آن بین مقدار الکتریکی و مقداری که سیگنال نشان می دهد رابطه خطی وجود دارد. سیگنالی که دامنه آن هر مقداری را در محدوده مشخص می گیرد، سیگنال آنالوگ نامیده می شود. سیگنال های آنالوگ دارای ماهیت پیوسته هستند که با توجه به زمان متفاوت است. آن ها می توانند دوره ای یا غیر دوره ای باشند.
سیگنالی که دامنه آن فقط مقادیر محدودی می گیرد، سیگنال دیجیتال نامیده می شود. سیگنال دیجیتال گسسته است، آن ها فقط حاوی مقادیر متمایز هستند. سیگنال های دیجیتالی داده های دوتایی یعنی 0 یا 1 را به صورت بیت حمل می کنند، در یک بازه زمانی فقط می تواند حاوی یک مقدار باشد. سیگنال های دیجیتال به صورت امواج مربعی یا سیگنال های ساعت نشان داده می شوند.


انتقال داده تفاوت سیگنال آنالوگ و دیجیتال


جدول تفاوت سیگنال آنالوگ و دیجیتال:

سیگنال آنالوگسیگنال دیجیتال
بصورت پیوسته و متغیری از زمان می باشدفقط 2 حالت و یا بیشتر است و در فرم باینری می باشد
عیب یابی آن مشکل می باشدعیب یابی آن ساده می باشد
بطور معمول بصورت موج سینوسی می باشدبطور معمول بصورت موج مربعی می باشد
نویز بر روی آن تاثیر می گذاردپایدار می باشد و نویز کمتر بر روی آن اثر می گذارد
از مقادیر پیوسته برای نمایش داده ها استفاده می کنداز مقادیر گسسته برای نمایش داده ها استفاده می کند
دقت تحت تاثیر نویز می تواند کم شوددقت در برابر نویز ایمن می باشد
مصرف انرژی بیشتری داردمصرف انرژی کمتری دارد
مثال: اندازه گیری دما، فشار، جریان و...مثال: بازخورد سوپاپ، استارت موتور و...
قطعات الکترونیکی مانند مقاومت، خازن، دیود در مدارها استفاده می شودقطعات الکترونیکی مانند ترانزیستور و میکروکنترلر در مدارها استفاده می شود


از نمونه محصولاتی که به شیوه آنالوگ اطلاعات را از تجهیزات دریافت می کنند و به صورت دیجیتال ارسال می نمایند می توان به موارد زیر اشاره نمود:


کاربرد این محصولات در صنعت، مانیتورینگ و نظارت از راه دور می باشد و این قابلیت را فراهم می نماید تا بتوانیم تجهیزات موجود در صنعت را از راه دور کنترل نماییم.

نمونه محصولات نرم افزاری که می توانند در فرآیند انتقال داده، اطلاعات را از راه دور دریافت نمایند. این اطلاعات پس از ذخیره و آنالیز قابل استفاده خواهند شد و می توان با گزارش هایی که از آن ها استخراج می نماییم استفاده های بسیاری نماییم مانند صدور قبض، کنترل و بهینه سازی فرآیند ها:


علاوه بر این، انتقال داده ها نیز ممکن است با استفاده از محیط ها/حالت های بدون شبکه، مانند کپی داده ها در یک دستگاه خارجی و سپس کپی از آن دستگاه به دستگاه دیگر انجام شود. از نمونه محصولاتی که بدین روش می توانند اطلاعات را منتقل کنند می توان به محصولات زیر اشاره نمود:


از نمونه محصولاتی که بدین روش اطلاعات را دریافت می کنند:

سنجش افزار آسیا

کلمات کلیدی