نرم افزار قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند آب تحت وب WMDM

نرم افزار قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند آب تحت وب WMDM

نرم افزار قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند آب تحت وب WMDM

نرم افزار قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند آب، نرم افزاری مبتنی بر وب است که با انطباق پذیری، مدیریت اطلاعات ورودی و نیز یکپارچه سازی و دسته بندی آن ها، نیازهای مختلف کاربران را در جهت دسترسی به اطلاعات مشترکین فراهم می سازد. در نتیجه برای سهولت امر قرائت، امکان قرائت مصرف مشترکین و نیز شرح وقایع و خطاهای ثبت شده در کنتور هوشمند آب، به صورت از راه دور به هر دو حالت Offline و Online را فراهم می کند.

تعداد بازدید: 2241

نرم افزار قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند آب تحت وب WMDM نرم افزار قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند آب تحت وب WMDM

مزایای نرم افزار

 • امکان قرائت و تنظیم پارامترهای کنتورهای هوشمند آب را از راه دور به وسیله مودم به صورت Offline و Online دارد. (حذف لزوم حضور کنتور خوان در محل)
 • امکان قرائت و تنظیم پارامترهای کنتور هوشمند آب
 • قابلیت برنامه ریزی و تعیین زمانبندی برای خواندن کنتورها به وسیله مودم به صورت خودکار
 • قابلیت صحت سنجی و اعتبار سنجی منطقی داده های قرائت شده وجود دارد.
 • قابلیت اعلام آلارم براساس رویدادهای ثبت شده در کنتور و نیز براساس تحلیل داده های دریافتی
 • قابلیت اعمال تنظیمات به کنتورهای آب از طریق مودم گزارش گیری از پارامترهای مختلف
 • قابلیت ارائه گزارش های مالی مصرف، مازاد مصرف و...
 • قابلیت توسعه نرم افزار مبتنی بر درخواست کارفرما


نرم افزار قرائت از راه دور کنتورهای آب تحت وب WMDM


مشخصات فنی

 • معماری سیستم : Layered with Logical Sub Systems
 • بستر اجرای سیستم : Web Base, Browser and Device Independent
 • بانک اطلاعاتی : RDBMS with SQL Server 2014 R2
 • ارتباط با دیگر سیستم های مرتبط : SOAP with WCF
 • فریم ورک توسعه و زبان برنامه نویسی : .NET Framework 4.5, C#


حداقل نیازمندی های سخت افزاری

 • سرور:
  • Processor(s) : 12 Core -  2.2 GHz - 15 MB
  • Memory : 48 GB
  • Hard Drive : SAS - 15k – 600 GB
 • نرم افزار های پیش فرض نصب شده:
  • Windows Server 2008 R2
  • SQL Server 2008 R2
  • IIS7
  • Net Framework 4.5
 • پورت های باز : 3 پورت 4 رقمی روی سرور (جهت سرویس قرائت از راه دور)


نرم افزار قرائت از راه دور کنتورهای آب تحت وب WMDM