گزارش نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران WATEX

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران WATEX در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از تاریخ 2 الی 5 بهمن ماه برگزار گردید.
از بازدید کنندگان محترم شرکت سنجش افزار آسیا می توان آقایان مهندس عبادی مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی و بهره برداری، دکتر رحمانی معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی و بهره برداری، مهندس مهدی پور مدیرعامل شرکت ایران مدار، مهندس خلجی مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای استان اصفهان، دکتر هاشم آبادی مدیریت سابق پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات دانشگاه علم و صنعت، مهندس قدبیگی معاونت حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای استان مرکزی، دکتر محجوب معاونت برنامه ریزی آب منطقه ای استان قزوین، مهندس حسین زاده مدیر عامل آب و فاضلاب منطقه 4 تهران، مدیران عامل، معاونت ها و کارشناسان محترم آب منطقه ای ها و آب و فاضلاب های سراسر کشور را نام برد.

مطالب مرتبط