مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت

یازدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت
تاریخ برگزاری: 12 لغایت 15 دی ماه 1402
ساعت بازدید: 08:00 الی 16:00
مکان: نمایشگاه بین المللی تهران، سالن میلاد، غرفه شماره 9، شرکت سنجش افزار آسیا

مطالب مرتبط