فلومتر الکترومغناطیسی

این نوع فلومتر به لحاظ سادگی، افت ناچیز، دقت اندازه گیری بالا، اندازه گیری در دو جهت، قابلیت نصب آسان، دامنه اندازه گیری بالا و قیمت مناسب در مقام مقایسه با روش های دیگر، جزو پر مصرف ترین نوع فلومتر در کلیه صنایع است.

مطالب مرتبط

اندازه گیری جریان سیالات به عنوان یکی از مهمترین اقدامات اندازه گیری در صنایع مختلف می باشد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فلو یا جریان سیال پس از دما، مهمترین کمیتی است که در صنایع نیاز به اندازه گیری آن می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و همچنین تنوع در فرآیندهای صنایع مختلف، روش های گوناگونی برای اندازه گیری جریان سیال بوجود آمده است. یکی از آن ها فلومتر الکترومغناطیسی است که در اینجا به شرح آن می پردازیم.

مطالب مرتبط