دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب

دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت در روز سه شنبه 7 آذرماه 1402 از ساعت 8:30 الی 18:00 در تالار رجب بیگی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران واقع در پردیس مرکزی دانشگاه در خیابان انقلاب با حضور انجمن آب و فاضلاب ایران، مدیران و معاونان شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور، مدیران آب منطقه ای های سراسر کشور، مدیران دانشکده های فنی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف، نمایندگان فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست ایران و سایر مسئولین محترم برگزار گردید.

مطالب مرتبط