نرم افزار مدیریت و بالانس اطلاعات گاز GBIM

نرم افزار مدیریت و بالانس اطلاعات گاز GBIM

نرم افزار مدیریت و بالانس اطلاعات گاز GBIM

نرم افزار جامع مدیریت و بالانس اطلاعات گاز (GBIM) مبتنی بر وب بوده و به منظور کنترل از راه دور و مدیریت اطلاعات تصحیح کننده های ایستگاه های گازرسانی، طراحی و پیاده سازی گردیده است. در این سیستم با دریافت اطلاعات ایستگاه ها از سیستم اسکادا اقدامات لازم در خصوص مدیریت داده های دریافت شده صورت می پذیرد.

تعداد بازدید: 432

نرم افزار بالانس گاز


مزایای نرم افزار

 • دریافت اتوماتیک اطلاعاتی از قبیل (رقم تصحیح شده، رقم تصحیح نشده، دمای گاز، فشار گاز، ضریب تصحیح، دبی تصحیح شده، دبی تصحیح نشده) از سیستم اسکادا و به صورت ساعتی
 • قابلیت تعریف بازه های بالا و پایین (برای رقم تصحیح شده، رقم تصحیح نشده، دمای گاز، فشار گاز و...)
 • قابلیت ترسیم نمودار از پارامترها (رقم تصحیح شده، رقم تصحیح نشده، دمای گاز، فشار گاز و...)
 • ایجاد آلارم اتمام کالیبراسیون تصحیح کننده ها
 • قابلیت تهیه گزارش براساس کلیه پارامترهای دریافت شده از تصحیح کننده به تفکیک شهرستان، ناحیه و نوع مصرف براساس بازه تاریخی تعیین شده از طرف کاربر و ذخیره آن در مسیر دلخواه کاربر و در فرمت های PDF، Word و Excel
 • قابلیت تهیه گزارش از تجهیزات منصوبه در ایستگاه براساس ایستگاه و براساس نوع تجهیز و ذخیره آن در مسیر دلخواه کاربر و در فرمت های PDF، Word و Excel
 • قابلیت تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف بوسیله مدیر سیستم
 • ورود کاربران با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور معتبر
 • اجرای نرم افزار بر روی شبکه و ایجاد دسترسی به کاربران نواحی ادارات گاز در سطح استان
 • تعریف ایستگاه های ورودی گاز استان به صورت جداگانه و دستی
 • نگهداری سابقه تخصیص تصحیح کننده به تجهیزات
 • امکان نمایش نواقص داده های دریافت شده بر حسب روز در ماه
 • گزارش بالانس گاز بر اساس اطلاعات آرشیو ساعتی نقاط ورودی و خروجی و مقایسه این مقادیر
 • امکان دسترسی به اطاعات بایگانی شده در بانک اطلاعاتی و گزارش گیری از آن ها


معماری سیستم

در این سیستم ابتدا می بایست شماره سریال کنتور و اطلاعات ایستگاه ها به صورت صحیح در نرم افزار تعریف گردد. سپس ارتباط لینک سرور با سرور اسکادا، جهت دریافت اطلاعات ایستگاه های گاز رسانی برقرار گردیده و اطلاعات گازی ایستگاه ها در نرم افزار ذخیره خواهد گردید.
همچنین قابلیت تعریف میزان گاز مصرفی ایستگاه ها در نرم افزار و به صورت دستی نیز در نظر گرفته شده است و کاربر سیستم می تواند در صورت دسترسی به این صفحه ، مقدار گاز دریافتی ایستگاه ها را تعریف نماید. همچنین امکان محاسبه مقدار گاز مصرفی در نرم افزار فراهم گردیده است و مقدار مصرف در هر روز نمایش داده می شود.
در نهایت پس از دریافت اطلاعات دریافتی (به صورت دستی/ سیستم اسکادا) امکان تهیه گزارشات و مدیریت داده های دریافتی فراهم می گردد.


نرم افزار بالانس گاز


مشخصات فنی

 • معماری سیستم: Layered with Logical Sub Systems
 • بستر اجرای سیستم: Web Base, Browser and Device Independent
 • بانک اطلاعاتی: Microsoft SQL Server
 • زبان برنامه نویسی: C#
 • فریم ورک توسعه: .NET Framework 4.5