نرم افزار محلی تنظیم کنتورهای هوشمند آب WMLC

نرم افزار محلی تنظیم کنتورهای هوشمند آب WMLC

نرم افزار محلی تنظیم کنتورهای هوشمند آب WMLC

نرم افزار محلی تنظیم کنتورهای هوشمند چاه های کشاورزی، جهت تنظیم تمامی پارامترها و تنظیمات موجود در کنتورهای هوشمند آب طراحی شده است. این نرم افزار قابلیت خواندن و ذخیره اطلاعات بر روی کارت های هوشمند مایفر را نیز داراست که جهت فروش حجم آب مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین در مناطقی که تحت پوشش هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه نمی باشد، عملیات تخلیه اطلاعات و تنظیم کنتور بصورت محلی با استفاده از این نرم افزار صورت می گیرد.

تعداد بازدید: 811

نرم افزار محلی تنظیم کنتورهای هوشمند چاه های کشاورزی WMLC


مزایای نرم افزار

 • امکان قرائت کلیه پارامترهای کنتور هوشمند آب
 • امکان تنظیم محلی کنتور هوشمند آب
 • قابلیت نصب بر روی تمام دستگاه های دارای ویندوز
 • تنظیم و صدور کارت مایفر برای مشترک
 • تخلیه اطلاعات کنتورهای هوشمند آب
 • امکان قرائت رویدادهای کنتور
 • امکان قرائت تاریخچه کارت


امکانات

 • تنظیمات نرم افزار:
  • تنظیم اوبیس کدها و تمام پارامترهایی که کنتور قابلیت قرائت آن ها را دارد.
  • تنظیم ماژول ارتباطی شامل شماره سیم کارت و بازه های فعالیت (بیشتر برای کنتورهای باتری بیس هستند)
  • تنظیمات نمایشگر کنتور، مدیریت امکانات قابل نمایش، مدت زمان نمایش هر پارامتر و نور پس زمینه
  • تعریف تعرفه ها شامل فصل ها و تعرفه های آن ها
  • تنظیم پروفیل مصرف شامل تنظیم زمان های نمونه برداری
  • تنظیم میزان حساسیت حسگر ضربه
  • تنظیم همزمان سازی، فعال نمودن تنظیم خودکار ساعت و تاریخ کنتور که در چه زمانی انجام شود.
  • تنظیم قطع کن شیر برقی، فعال نمودن دستور قطع و وصل شیر برقی و تنظیم شدت جریان آن
  • تنظیم حدود آستانه شامل دبی لحظه ای، حجم روزانه، حجم 2 روز متوالی و حجم ماهانه و عکس العمل کنتور در برابر تجاوز از آن
  • تنظیم رویدادهای کنتور که باید بصورت لاگ ذخیره شوند
  • پروگرام نمودن کارت های مایفر
  • تعریف کاربران و سطح دسترسی آنان
 • قرائت تنظیمات:
  • قرائت لحظه ای رجیسترها و رجیسترهای فعال
  • قرائت پروفیل های مصرف به صورت ساعتی/روزانه/ماهانه
  • قرائت رویدادهای کنتور و رویدادهای کارت مایفر
  • قرائت دوره هایی که برروی کنتور تعریف شده است
 • نوشتن تنظیمات:
  • تغییر تمام ابیس کدهای موجود در کنتور
  • ارسال دوره هایی که می خواهیم در کنتور داشته باشیم و حجم برداشت مجاز هر فصل
  • ارسال فاصله زمانی نمونه برداری و ساعت نمونه برداری روزانه و ماهانه
  • ارسال کلیدهای امنیتی
  • ارسال فایل بوت و بروز رسانی کنتور
  • ارسال شماره سریال کارت های مایفر مجاز
 • دستگاه هند هلد (PDL-630):
  • دریافت اطلاعات (تخلیه اطلاعات هند هلد) شامل قرائت ها / رویدادها / پروفیل مصرف
  • ارسال فایل بوت و قراردادن فایل هگز بوت کنتور بر روی هند هلد جهت ارسال برای کنتور


مشخصات فنی

 • بستر اجرای سیستم: Microsoft Windows
 • بانک اطلاعاتی: Local
 • زبان برنامه نویسی: # Visual Studio C