نشست های مشترک در ازبکستان

نشست های مشترک در ازبکستان

نشست های مشترک در ازبکستان

0

به نقل از شبکه های خبری ازبکستان، نشست هایی بین مسئولان وزارت آموزش عالی، علوم و نوآوری ازبکستان و کار آفرینان ایرانی برگزار شد. در این نشست ها شرکت سنجش افزار آسیا، شرکت الکترونیک افزار آزما، گروه ESFA و شرکت اطلس توربین پارس از ایران شرکت داشتند. در این دیدارها، پیرامون تولید مشترک تجهیزات شبکه برق در ازبکستان گفتگو کردند. همچنین امکان تولید مشترک کنتورهای برق هوشمند در ازبکستان و امکان نوسازی سیستم نظارت بر شبکه های برق ازبکستان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسات ابراهیم عبدالرحمان اف وزیر آموزش عالی، علم و نوآوری حضور داشتند. هدف اصلی این نشست برقراری ارتباط دائمی با شرکت های ایرانی فعال، همکاری در زمینه علم و فعالیت های نوآورانه، به اشتراک گذاری اخبار در زمینه تجارت اقتصادی، علمی و فناوری بین دو کشور است. در این دیدار پیشنهاداتی با هدف توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور، نوآوری در فعالیت تجاری و طرح های همکاری در راستای نوآوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امکان تولید مشترک تجهیزات شبکه برق در ازبکستان، ارائه خدمات تعمیر نیروگاه ها و امکان افتتاح مرکز در این زمینه در ازبکستان مطرح گردید.
همچنین در این دیدار امکان تولید مشترک کنتورهای برق هوشمند در ازبکستان و نوسازی سیستم نظارت بر شبکه های برق ازبکستان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
رسول بهشتی فر، رئیس خانه نوآوری ها و فناوری های ایران در تاشکند، گفت: به ویژه شرکت های ازبکستانی به شرکت های ایرانی پیشنهاد ایجاد 2 سرمایه گذاری مشترک دادند. همچنین اساتید و دانشجویان موسسات آموزش عالی در این نشست شرکت کردند و با شرکت های بزرگ ایرانی گفت و گو کردند. کارآفرینان از تجربیات خود و نکاتی برای راه اندازی کسب و کار و چالش های موجود در صنعت به دانشجویان گفتند.


نشست های مشترک در ازبکستان


نشست های مشترک در ازبکستان


نشست های مشترک در ازبکستان


نشست های مشترک در ازبکستان


لینک منابع خبری:

سنجش افزار آسیا