نمایشگاه اینوتکس 2023

نمایشگاه اینوتکس 2023

نمایشگاه اینوتکس 2023

0

نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 2023
بزرگترین رویداد نوآوری و فناوری در کشور

زمان: 19 الی 22 اردیبهشت ماه 1402
ساعت بازدید: 10:00 الی 18:00
غرفه: غرفه شماره 210، سالن شماره 2

غرفه مجازی:
https://saa.inotex.com

آدرس: آزاد راه تهران -‌ پردیس، خروجی اول بعد از عوارضی اصلی، بعد از دانشگاه آزاد پردیس، پارک فناوری پردیس


نمایشگاه اینوتکس 2023

سنجش افزار آسیا

کلمات کلیدی