انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

0

جناب آقای مهندس قیلاو
مدیرعامل محترم شرکت سنجش افزار آسیا

با نهایت تاثر و تاسف، درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.


از طرف پرسنل شرکت سنجش افزار آسیا

سنجش افزار آسیا

کلمات کلیدی