مدیریت انرژی

مدیریت انرژی

مدیریت انرژی

0

مدیریت انرژی فرآیندی است که در آن نظارت، جمع آوری اطلاعات، تحلیل و تهیه گزارش، صدور قبض و بهینه سازی مصرف انرژی انجام می شود.

چند مرحله برای فرآیند مدیریت انرژی وجود دارد که باید به صورت مستمر تکرار شوند:

  1. جمع آوری داده ها به صورت پیوسته
  2. تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش از اطلاعات بدست آمده
  3. صدور قبض برای مشترکین و مدیریت آن ها
  4. مشخص نمودن نقاط ضعف و نیاز به تعمیر و نگهداری یا بهینه سازی تجهیزات شناسایی شده
  5. اجرایی نمودن راه حل های تعمیر و نگهداری، بهینه سازی و توسعه

مدیریت انرژی شامل برنامه ریزی و بهره برداری از واحدهای تولید و مصرف انرژی و همچنین توزیع و ذخیره انرژی است. هدف حفاظت از منابع طبیعی، آب و هوا و کاهش گازهای گلخانه ای می باشد. و این در حالی است که مشترکین دسترسی دائمی به انرژی مورد نیاز خود دارند.


مدیریت انرژی


EMS

یکی از ابزارهایی که در بحث مدیریت انرژی کمک بسیار زیادی می نماید و امروزه بدون آن، امکان مدیریت انرژی به شکلی که امروز انجام می شود وجود نخواهد داشت، نرم افزار مدیریت انرژی یا همان EMS می باشد. امروزه با کمک این نرم افزار و تجهیزاتی که در محل مورد نظر نصب می شوند می توان همه چیز را به صورت لحظه ای مانیتور و کنترل نمود.
نرم افزار مدیریت انرژی (EMS) به دسته ای از انواع نرم افزارهای مرتبط با انرژی اشاره دارد که ممکن است از صدور و مدیریت قبض آب، برق و گاز مشترکین، تا اندازه گیری لحظه ای مصرف، مانیتورینگ و کنترل سیستم تهویه مطبوع ساختمان، سیستم های روشنایی، شبیه سازی و مدل سازی انرژی ساختمان، مدیریت تجهیزات فناوری اطلاعات، و یا ممیزی انرژی و... را شامل شود.
بخشی از امکاناتی که نرم افزار مدیریت انرژی در اختیار ما قرار می دهد، محاسبات مربوط به مصرف انرژی توسط مشترکین می باشد که نهایتا ضمن کنترل مصرف و صدور قبض برای آن ها، امکان دسته بندی مشترکین بر حسب میزان مصرف آن ها (مانند مشترکین کم مصرف، پر مصرف و...) وجود دارد و به عنوان مثال می توان برای مشترکین پر مصرف اخطار مصرف بالا ارسال نمود.
نرم افزار مدیریت انرژی امکانات دیگری را نیز در راستای کنترل و کاهش هزینه ها و مصرف انرژی برای ساختمان ها، صنایع، کشاورزی و... می تواند در اختیار ما قرار دهد. بدین منظور، پس از جمع آوری داده های انرژی، در راستای کاهش مصرف از آن برای سه هدف اصلی استفاده می کند:

  • نظارت بر مصرف
  • تهیه گزارش
  • اقدام

نظارت شامل تجزیه و تحلیل روند و ردیابی مصرف انرژی برای شناسایی فرصت های بهینه سازی می باشد. گزارش شامل صحت سنجی داده های انرژی، معیار سنجی، و تعیین اهداف کاهش مصرف انرژی در سطح کلان می باشد. اقدام نیز به معنای کنترل و پاسخ های لحظه ای (اتوماتیک یا دستی) برای ارتقای حفظ انرژی و نمایش مصرف انرژی است.


مدیریت انرژی


جمع آوری داده ها

نرم افزار مدیریت انرژی، داده ها را به صورت لحظه ای و یا ذخیره شده در بازه های زمانی متفاوت جمع آوری می نماید. این بازه های زمانی می توانند به صورت دقیقه ای تا به عنوان مثال سه ماهه باشند. این اطلاعات از کنتورهای هوشمند، مودم های قرائت از راه دور، سنسورها و یا منابع دیگر جمع آوری می شوند. در راستای بهینه سازی مصرف انرژی می توان اطلاعات جمع آوری شده قبلی را با اطلاعات کنونی جهت مقایسه مصرف استفاده نمود.

تحلیل داده ها

از طریق تحلیل داده های جمع آوری شده، به کمک فرمول های ارائه شده توسط وزارت محترم نیرو، برای مشترکین قبض صادر شده و همچنین می توان اقداماتی که در راستای صرفه جویی مصرف انرژی انجام شده است را پیش بینی و ردیابی نمود. تحلیل تولید و مصرف انرژی به مدیران کمک می کند تا تصمیماتی شفاف تر در راستای نگهداری از شبکه تولید و توزیع انرژی و همچنین برنامه های آتی برای رشد و توسعه آن اتخاذ نمایند.

گزارش

نرم افزار مدیریت انرژی فراتر از یک نرم افزار جهت صدور قبض می باشد. به واسطه گزارش های آن می توان ممیزی انرژی و حتی کنترل انتشار گازهای گلخانه ای را انجام داد. می توان عوامل خارجی مؤثر بر مصرف انرژی، مانند وضعیت آب و هوا را به عنوان بخشی از فرآیند گزارش دهی در نظر گرفت. همچنین این اطلاعات را می توان برای اولویت بندی طرح های کنترل و صرفه جویی در مصرف انرژی و در سطوح بالاتر جهت ایجاد تعادل بین هزینه های صرف شده در مقابل تولید انرژی و سرمایه های مرتبط مورد استفاده قرار داد.


مدیریت انرژی


مانیتورینگ

ابزارهای مانیتورینگ، داده های لحظه ای و بازه ای را تحلیل می کنند و نمایش می دهند. برخی EMS ها شامل ابزارهای مختلف می باشند، مانند مصرف انرژی در هر متر مربع، نرمال سازی آب و هوا، یا تجزیه و تحلیل های پیشرفته تر با استفاده از الگوریتم های مدل سازی انرژی برای شناسایی هدر رفت و یا مصرف غیرعادی. مشاهده دقیق زمان استفاده از انرژی همراه با تشخیص مصرف غیر عادی، می تواند به مدیران، فرصت های بهینه سازی را نشان دهد.
اقداماتی مانند جایگزینی تجهیزات فرسوده و یا ناکارآمد، بهینه سازی تجهیزات و حذف بارهای غیر ضروری را می توان با استفاده از گزارش های EMS انجام داد. به عنوان مثال، افزایش غیرمنتظره انرژی در یک زمان خاص در هر روز ممکن است نشان دهنده تنظیم نادرست یا عملکرد نادرست تجهیزات باشد. از گزارش ها می توان برای پایش انرژی و هدف گذاری نیز استفاده کرد.
هنگامی که مقادیر مصرف از آستانه های از پیش تعریف شده بر اساس مصرف یا هزینه فراتر رود، EMS ممکن است از طریق پیام های متنی یا روش های دیگر هشدارهایی را اعلام نماید. این آستانه ها ممکن است در سطوح مطلق تنظیم شوند، یا از یک مدل انرژی برای تعیین اینکه مصرف به طور غیرعادی بالا یا پایین است، استفاده کند.


اقدام

اقدام می تواند به پاسخ های خودکار یا دستی به داده های انرژی جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده اشاره داشته باشد. سیستم های کنترل ساختمان می توانند به راحتی به نوسانات انرژی پاسخ دهند، همانطور که یک سیستم گرمایشی می تواند به تغییرات دما پاسخ دهد. EMS می تواند با افزایش مصرف، فرآیند خاموش کردن تجهیزات را به صورت خودکار انجام دهد.


معرفی محصولات

شرکت سنجش افزار آسیا در راستای مدیریت انرژی در سطح کشور و برطرف نمودن این نیاز مهم و حیاتی در بحث انرژی، اقدام به تولید محصولاتی نموده است که نیاز سازمان های تولید کننده و توزیع کننده انرژی (در حوزه برق، آب و گاز) را برطرف نماید. از جمله محصولات تولیدی می توان موارد زیر را نام برد:

سنجش افزار آسیا

کلمات کلیدی