Uzbekistan

به نقل از شبکه های خبری ازبکستان، نشست هایی بین مسئولان وزارت آموزش عالی، علوم و نوآوری ازبکستان و کار آفرینان ایرانی برگزار شد. در این نشست ها شرکت سنجش افزار آسیا، شرکت الکترونیک افزار آزما، گروه ESFA و شرکت اطلس توربین پارس از ایران شرکت داشتند. در این دیدارها، پیرامون تولید مشترک تجهیزات شبکه برق در ازبکستان گفتگو کردند. همچنین امکان تولید مشترک کنتورهای برق هوشمند در ازبکستان و امکان نوسازی سیستم نظارت بر شبکه های برق ازبکستان مورد بررسی قرار گرفت.

مطالب مرتبط