پورت نوری

 OP-740 از دو بخش پروب نوری بلوتوث و فایل کتابخانه اندرویدی برای برنامه نویسان و توسعه دهندگان تشکیل شده است. به واسطه این فایل کتابخانه، برنامه نویسان قادر خواهند بود به راحتی ارتباط بین پروب نوری بلوتوث و نرم افزار خود را برقرار نمایند. OP-740 یک رابـط دو طرفه جهت تبـادل اطلاعات بـر اساس استـاندارد بین المللی IEC62056-21 مد E و C و IEC62056-31 بین کنتور و دستگاه قرائت کننده بوده و در صورت نیاز با ارسال تنظیم، از قابلیت ارتباط در مد Transparent نیز برخوردار می باشد. تبادل اطلاعات بین پروب و کنتور از طریق پورت نوری صورت می گیرد و سپس این اطلاعات از طریق امواج بی سیم بلوتوث برای دستگاه اندروید ارسال می گردد.

مطالب مرتبط

پورت نوری در وسایل اندازه گیری مانند کنتورهای برق برای برقراری ارتباط ایزوله مورد استفاده قرار می گیرند. پورت نوری از یک فرستنده و یک گیرنده مادون قرمز تشکیل شده و هنگامی که یک پروب نوری بر روی آن قرار می گیرد از طریق تبدیل سیگنال های الکتریکی به نور مادون قرمز و برعکس، تبادل اطلاعات انجام می شود.

مطالب مرتبط