پروتکل Modbus

پروتکل Modbus

1401/01/08

 یک پروتکل ارتباط سریال است که در ابتدا توسط Modicon (اشنایدر الکتریک فعلی) در سال 1979 برای استفاده با کنترلرهای منطقی قابل برنامه ریزی (PLC) منتشر شد. Modbus به یک پروتکل ارتباطی استاندارد تبدیل شده است و اکنون یکی از ابزارهای معمول در دسترس برای اتصال دستگاه های الکترونیکی صنعتی است. پروتکل Modbus در محیط های صنعتی محبوب است زیرا به صورت رایگان منتشر می شود و از حق امتیاز برخوردار نیست. این برنامه برای کاربردهای صنعتی ساخته شده است، به کارگیری و نگهداری آن در مقایسه با سایر استانداردها نسبتا آسان است و محدودیت های کمی - غیر از اندازه دیتاگرام (بسته) - در قالب داده های منتقل شده دارد.

مطالب مرتبط