پروتکل IEC60870-5-104

پروتکل IEC60870-5-104 (به صورت مختصر IEC104) توسعه یافته پروتکل IEC60870-5-101 (به صورت مختصر IEC101) با تغییرات در انتقال، شبکه، پیوند و سرویس لایه فیزیکی متناسب با دسترسی کامل به شبکه است. این استاندارد برای اتصال به LAN (شبکه محلی) از یک رابط TCP / IP باز برای شبکه استفاده می کند و می توان از روترهایی با امکانات مختلف (ISDN، X.25، رله فریم و غیره) برای اتصال به WAN (Wide Area) استفاده کرد. لایه کاربردی IEC104 همانند IEC101 با برخی از انواع داده ها و امکانات استفاده نشده حفظ شده است. در استاندارد دو لایه پیوند جداگانه تعریف شده است که برای انتقال داده از طریق اترنت و خط سریال مناسب است (PPP - point to point protocol). فیلد داده های کنترلی IEC104 شامل انواع مختلف مکانیزم ها برای مدیریت موثر هماهنگ سازی داده های شبکه است.

مطالب مرتبط