پروتکل DLMS

DLMS مخفف Device Language Message Specification و COSEM مخفف Companion Specification for Energy Metering می باشد و یک مدل اینترفیس و پروتکل ارتباطی را جهت تبادل اطلاعات با تجهیزات اندازه گیری شرح می دهند. مشخصات DLMS/COSEM شامل شرح اشیاء تبادل شده، شناسایی اشیا (OBIS)، مشخصات پیام ها و روش های انتقال می باشد. پروتکل DLMS/COSEM استاندارد جهانی اندازه گیری، کنترل و مدیریت هوشمند انرژی است.

مطالب مرتبط