پخش گزارش از شرکت سنجش افزار آسیا

گزارش تهیه شده از شرکت سنجش افزار آسیا در برنامه نوآوران شبکه خبر (شبکه 6) در اسفندماه 1399 پخش گردید

مطالب مرتبط