نمایشگاه توزیع نیروی برق

بیست وهشتمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق از ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت 1403 به میزبانی زنجان برگزار شد. ۱۱ کارگاه‌ آموزشی در چند واحد تولیدی مختلف استان در حوزه برق برگزار شد. همچنین نمایشگاه جانبی با حضور شرکتهای نوآور و دانش بنیان برگزار گردید.

مطالب مرتبط