مودم GSM

مودم GPRS و مودم GPS کلاسی از مودم های بی سیم هستند که برای ارتباط از طریق شبکه GSM و GPRS طراحی شده اند. برای فعال کردن ارتباط با شبکه، دقیقاً مانند تلفن های همراه به یک سیم کارت (ماژول هویت مشترک) نیاز دارند. مودم های صنعتی پل ارتباطی میان تجهیزات نصب شده و نرم افزارهای مانیتورینگ از راه دور می باشند.

مطالب مرتبط