مصاحبه متخصصان سنجش افزار آسیا با رادیو ایران

در این ویدئو متخصصان شرکت سنجش افزار آسیا پس معرفی شرکت به معرفی محصولات دانش بنیان این شرکت پرداختند.

مطالب مرتبط