مدیریت داده های کنتور

مدیریت داده های کنتور (MDM مخفف Meter Data Management) به نرم افزاری گفته می شود که ذخیره سازی و مدیریت داده ها را برای مقادیر زیادی از داده های تحویل شده توسط سیستم های اندازه گیری هوشمند انجام می دهد. این داده ها عمدتا شامل مقدار مصرف مشترکین و رویدادهایی است که از سرورهایی که مجموعه داده ها را در زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته (AMI) یا سیستم های خودکار قرائت کنتور (AMR) مدیریت می کنند، وارد می شوند. MDM یک جزء در زیرساخت شبکه هوشمند است که توسط شرکت های سرویس دهنده ارائه می شود. MDM شامل تحلیل داده های کنتور می باشد، تحلیل داده های جمع آوری شده از کنتورهای هوشمند الکتریکی که مصرف انرژی الکتریکی را ثبت می کنند.

مطالب مرتبط