خدمات پشتیبانی دیتابیس

مفهوم دیتابیس از دهه ۱۹۶۰ برای کاهش مشکلات فزاینده در طراحی، ساخت، و نگهداشت سسیستم های اطلاعاتی ایجاد شده است که به طور معمول با تعداد زیادی کاربر و حجم بالای انواع اطلاعات سر و کار دارند.

مطالب مرتبط