ویدئو خط تولید سنسور کنتور هوشمند الکترومغناطیسی آب MWM-500

ویدئو خط تولید سنسور کنتور هوشمند الکترومغناطیسی آب MWM-500

ویدئو خط تولید سنسور کنتور هوشمند الکترومغناطیسی آب MWM-500

0

خلاصه ای از فرآیند تولید سنسور کنتور هوشمند الکترومغناطیسی آب که در کارخانه شرکت سنجش افزار آسیا درحال تولید می باشد.

در این ویدئو پروسه خط تولید سنسور الکترومغناطیسی که در کنتورهای هوشمند آب مورد استفاده دارد نمایش داده می شود. این سنسور آب طراحی شرکت سنجش افزار آسیا بوده و با توجه به شعار سازمانی "سنجش افزار آسیا تحقق باور ایرانی" در سایزهای:

 • 1 اینچ
 • 1.5 اینچ
 • 2 اینچ
 • 3 اینچ
 • 4 اینچ
 • 5 اینچ
 • 6 اینچ
 • 8 اینچ
 • 10 اینچ
 • 12 اینچ
 • 14 اینچ
 • 16 اینچ
 • 18 اینچ
 • 20 اینچ
 • 24 اینچ
 • 40 اینچ
 • 48 اینچ
 • 56 اینچ
 • سایز دلخواه سفارشی

در حال تولید می باشد.

سنجش افزار آسیا