سنسور الکترومغناطیسی

خلاصه ای از فرآیند تولید سنسور کنتور هوشمند الکترومغناطیسی آب که در کارخانه شرکت سنجش افزار آسیا درحال تولید می باشد.

مطالب مرتبط