تصفیه آب شرب

آب شرب به آبی گفته می شود که برای مصارف آشامیدنی سالم باشد. این آب در پی عملیات تصفیه آب، آلودگی زدایی و یا فیلتر کردن باید بتواند استانداردهای از پیش تعریف شده برای آب قابل شرب را برآورده سازد. آب شرب باید عاری از هرگونه باکتری، میکروب و آلودگی های شیمیایی که برای آشامیدن و پخت و پز مضر هستند، باشد. برای مثال آب لوله کشی شهری که از تصفیه خانه ها به منازل پمپاژ می شود، مصداق آب شرب می باشد. روش های دیگر تولید آب شرب از منابع آبی فیلتراسیون با اسمز معکوس، استفاده از لامپ فرابنفش (UV) و یا تقطیر کردن را شامل می شود.

مطالب مرتبط