شکایت

 شکایت

درصورتیکه از محصول، خدمات و یا کارکنان شرکت سنجش افزار آسیا شکایت و یا انتقادی دارید می توانید از طریق فرم زیر اقدام فرمایید و یا فرم مربوطه را از لینک مندرج در پایین این صفحه دریافت نموده و آن را تکمیل و برایمان ارسال نمایید. جهت این امر می توانید فرم تکمیل شده را از طریق ایمیل به آدرس info@saa.ir و یا فکس به شماره 88790178 021 ارسال نمایید و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 42704 021 تماس حاصل فرمایید.


دانلود فرم رسیدگی به شکایات مشتریانفرم رسیدگی به شکایات مشتریان

مشخصات فردی


شکایت/انتقاد

 محصول        خدمات        کارکناندرصورت تمایل می توانید فرم را از طریق لینک زیر دانلود نمایید