اقدامات شرکت سنجش افزار آسیا در رابطه با پیشگیری از ویروس کرونا Covid-19

اقدامات شرکت سنجش افزار آسیا در رابطه با پیشگیری از ویروس کرونا Covid-19

اقدامات شرکت سنجش افزار آسیا در رابطه با پیشگیری از ویروس کرونا Covid-19

0

ویروس کرونا (COVID-19) به سرعت به یک مسأله بزرگ بهداشتی بی سابقه در جهان تبدیل شد و بسیاری از جوامع و مشاغل را تحت تأثیر قرار داده است. بحرانی که جهان برای مقابله با آن آماده نبود و باعث بروز مشکلات بسیاری در زمینه سلامتی، اجتماعی و اقتصادی برای عموم جامعه و کسب وکارهای مختلف