برگزاری نمایشگاه پترولیوم تیکاف وزارت نفت

برگزاری نمایشگاه پترولیوم تیکاف وزارت نفت

برگزاری نمایشگاه پترولیوم تیکاف وزارت نفت

0

در روزهای 25 الی 27 آذرماه نمایشگاه پترولیوم تیکاف، نخستین رویداد نوآوری وزارت نفت با حضور وزیر محترم نفت آقای دکتر زنگنه و معاونین محترم در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید، با محوریت به‌هم‌رسانی حوزه‌های فناوری در بخش عرضه و تقاضا و با حضور شرکت‌های فعال در حوزه‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، با اهدافی مشتمل بر توسعه، یادگیری، کارآمدسازی، انتخاب و فرصت‌سازی با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می‌شود.

نمایشگاه پترولیوم تیکاف وزارت نفت

نمایشگاه پترولیوم تیکاف وزارت نفت

نمایشگاه پترولیوم تیکاف وزارت نفت

نمایشگاه پترولیوم تیکاف وزارت نفت

نمایشگاه پترولیوم تیکاف وزارت نفت

سنجش افزار آسیا