نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی

نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی

نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی

0

نهمین کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی مکانیست برای گردهم آوری متخصصین، محققین و علم‌جویان که در موضوعات مربوط به شبکه‌های هوشمند مقالات خود را ارائه داده و در نشست‌های علمی - تخصصی، کارگاه‌ها و میزگردهای آموزشی – پژوهشی و نمایشگاه‌های تخصصی توسط جامعه دانشگاهی و صنعت شرکت نمایند. هدف این همایش، برگزاری نشست­ هایی برای متخصصین، محققین و علم‌جویان و بحث و تبادل نظر در مورد موضوع‌های مرتبط با شبکه­ های هوشمند است.

نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی

زمان: 27 و 28 آذرماه

مکان: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، سالن کهربا، غرفه شرکت سنجش افزار آسیاسنجش افزار آسیا