عکس های نمایشگاه کار دانشگاه تهران

عکس های نمایشگاه کار دانشگاه تهران

عکس های نمایشگاه کار دانشگاه تهران

0

نمایشگاه کار صبح روز سه شنبه 28 آبان ماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با حضور ریاست محترم دانشگاه تهران و سایر مدیران، معاونین و کارشناسان محترم افتتاح گردید و با حضور دانشجویان و سایر فارغ التحصیلانی که در جستجوی موقعیت شغلی می باشند برگزار گردید.

عکس های نمایشگاه کار دانشگاه تهران


عکس های نمایشگاه کار دانشگاه تهران


عکس های نمایشگاه کار دانشگاه تهران


عکس های نمایشگاه کار دانشگاه تهران


عکس های نمایشگاه کار دانشگاه تهران


عکس های نمایشگاه کار دانشگاه تهران


عکس های نمایشگاه کار دانشگاه تهران


عکس های نمایشگاه کار دانشگاه تهران

سنجش افزار آسیا