تاسیس و شروع به کار کانال تلگرام تجهیزات میترینگ

تاسیس و شروع به کار کانال تلگرام تجهیزات میترینگ

تاسیس و شروع به کار کانال تلگرام تجهیزات میترینگ

0

تاسیس و شروع به کار کانال تلگرام رسمی اطلاع رسانی شرکت سنجش افزار آسیا در حوزه نیرو (برق و گاز)

کانال تلگرام رسمی اطلاع رسانی شرکت سنجش افزار آسیا در حوزه نیرو (برق و گاز) افتتاح گردید. این کانال با هدف اطلاع رسانی در زمینه صنعت برق، گاز و صنایع مربوط، قصد در شناساندن هرچه بهتر این صنعت به مخاطبین خود و همچنین معرفی راهکار های کاربردی در حل مشکلات موجود کشور فعالیت می کند.

سنجش افزار آسیا