برگزاری نمایشگاه کار در دانشگاه تهران

برگزاری نمایشگاه کار در دانشگاه تهران

برگزاری نمایشگاه کار در دانشگاه تهران

0

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با تجربه ای که در سالیان گذشته در زمینه ارائه خدمات در حوزه مدیریت سرمایه انسانی کسب نموده است و با ایجاد دفتر ارتباط با صنعت و مرکز اشتغال دانشگاه تهران و با توجه به نیازسنجی و احساس نیازی که در به کارگیری سرمایه انسانی توسط سازمان ها و شرکت های گوناگون بدان دست یافته است اقدام به برگزاری نمایشگاه کار نموده است.

شرکت سنجش افزار آسیا از کارجویان عزیز دعوت به همکاری می نماید. می توانید در نمایشگاه کار از غرفه شرکت سنجش افزار آسیا دیدن فرمایید.

زمان : 28 و 29 آبان ماه 1398

مکان : جنب پل نصر (گیشا)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نمایشگاه کار، غرفه شرکت سنجش افزار آسیا

سنجش افزار آسیا