عکس های بازدید از غرفه شرکت سنجش افزا رآسیا

عکس های بازدید از غرفه شرکت سنجش افزا رآسیا

عکس های بازدید از غرفه شرکت سنجش افزا رآسیا

0

عکس های بازدید از غرفه شرکت سنجش افزار آسیا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

با حضور محترم آقایان:

  • دکتر رضا اردکانیان، وزیر محترم نیرو
  • مهندس حاج رسولی ها، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و مشاور وزارت نیرو
  • مهندس بختیاری مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران
  • دکتر رحمانی، رئیس نظام های بهره برداری و حفاظت وزارت نیرو
  • مهندس حبیبی معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران
  • مهندس قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو
  • مهندس کرمی نژاد معاونت محترم حفاظت و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران
  • و سایر مدیران، معاونین و کارشناسان محترم شرکت های آب منطقه ای، آب و فاضلاب شهری و روستایی کشور


سنجش افزار آسیا