ویدئو نصب کنتور هوشمند آب الکترومغناطیسی کشاورزی MWM-500

ویدئو نصب کنتور هوشمند آب الکترومغناطیسی کشاورزی MWM-500

ویدئو نصب کنتور هوشمند آب الکترومغناطیسی کشاورزی MWM-500

0

خلاصه ای از فرآیند نصب کنتور هوشمند آب الکترومغناطیسی کشاورزی

روال نصب

  • در ابتدا لوله های آب طبق استاندارد نصب کنتور آب الکترومغناطیسی ساخته و آماده می شود
  • سپس کنتور در مسیر لوله های آب نصب می گردد
  • با متصل کردن برق آن، کنتور روشن شده و شروع به برقراری تماس با سرور می نماید
  • کارشناسان شرکت در این زمان اقدام به افزودن کنتور به سامانه می نمایند و پس از برقراری ارتباط موفق با کنتور، کار نصب اتمام می پذیرد
  • کنتور پلمپ می شود
  • فرم هایی را کارشناس نصب پر و تحویل خریدار می دهد تا آن ها را به اداره آب منطقه تحویل نماید

سنجش افزار آسیا