شرکت دانش بنیان سنجش افزار آسیا

در این گزارش مختصری از سامانه مدیریت مصرف برق کشور با نام اختصاری مدام که محصول دانش بنیان متخصصان شرکت سنجش افزار آسیاست به نمایش در آمده است.

مطالب مرتبط