بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

زمان : 9 الی 12 تیرماه 1403

بازدید : ساعت 08:00 الی 15:00

آدرس: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن خلیج فارس، طبقه دوم، غرفه 2002 شرکت دانش بنیان سنجش افزار آسیا

مطالب مرتبط