برق گرفتگی

برق گرفتگی

1398/07/22

به دنبال استفاده روز افزون از انرژی الکتریسیته و گسترش کاربرد آن در زندگی روزمره، کمابیش در رابطه با برق گرفتی شنیده ایم، که البته دلیل اصلی آن رعایت نشدن اصول ایمنی و استانداردهای لازم در این زمینه هست که گاهی منجر به بروز حادثه در اطراف مان می شود. در اینجا قصد داریم به این مطلب بپردازیم که در هنگام برق گرفتگی، در حقیقت چه اتفاقی در بدن انسان می افتد و چه آسب هایی می تواند به بدن ما برساند.

مطالب مرتبط