انواع کنتورهای آب

کنتورهای آب ابزارهای مهمی در مدیریت و نظارت بر مصرف آب هستند. این دستگاه‌ها برای اندازه‌گیری حجم آبی که از یک منبع یا شبکه آبیاری عبور می‌کند، استفاده می‌شوند. یکی از مزایای اصلی استفاده از کنتورهای آب، دقت بالا در اندازه‌گیری مصرف آب  و جلوگیری از هدر رفت آب است که این امر برای برنامه‌ریزی منابع آبی و اجرای سیاست‌های مدیریت آب بسیار حیاتی است.

مطالب مرتبط