امواج آلتراسونیک

در این ویدئو خواهیم دید که کنتورهای آلتراسونیک به چه شکلی کار می نمایند. از این نوع کنتور می توان برای هر نوع سیالی و هر سایز لوله ای استفاده نمود.

مطالب مرتبط