کنتور WI

کنتور WI

0

آب یکی از مهمترین منابع طبیعی حیات می باشد و افزایش روز افزون مصرف آن، اندازه گیری و مدیریت میزان آب مصرف شده را به یکی از مهم ترین کارهای حال حاضر تبدیل نموده است. در بسیاری از نقاط آب به صورت کنترل نشده درحال مصرف می باشد که خود به مسئله کمبود آب منجر خواهد شد. کنتورهای آب حجم آب مورد استفاده در ساختمان های مسکونی، تجاری، کاربری های صنعتی، کشاورزی، باغ و... را که توسط سیستم آبرسانی عمومی، چاه آب و یا آب های سطحی تامین می شوند اندازه گیری می کنند.

زمان ساخت اولین کنتور بطور واضح مشخص نیست اما شواهدی که در دست می باشد ما را به زمان مصر باستان می برد، زمانی که آبیاری یکی از فعالیت حیاتی برای بقا بوده است. اولین تلاش ها برای ساخت کنتور به صورت تجاری در سال 1820 میلادی صورت پذیرفته است.
انواع مختلفی از کنتورهای آب وجود دارند که روش اندازه گیری جریان آب، نوع کاربری نهایی، میزان جریان مورد نیاز و الزامات دقت، تعیین کننده نوع کنتور مورد نیاز می باشند.


کنتور WI - ولتمن


Reinhard Woltman متولد 1757میلادی یک مهندس هیدرولیک آلمانی بود که بیشتر به عنوان مخترع کنتور WI شناخته می شود.
کنتور WI مخفف Woltman Irrigation می باشد. عکس زیر اولین نمونه ایست که Woltman ساخته است و برای اندازه گیری جریان هوا و آب مورد استفاده قرار گرفت:


کنتور WI


کنتور WI در حقیقت یک کنتور حجمی است که شامل یک روتور یا تیغه است که در مسیر آب قرار می گیرد. این کنتور از نیروی مکانیکی آب استفاده می کند و هنگامیکه آب از محفظه اندازه گیری عبور می کند، تیغه را می چرخاند. سرعت چرخش روتور متناسب با سرعت عبور آب از کنتور می باشد. این چرخش توسط مکانیسمی به قسمت نمایش دهنده منتقل می شود و در آنجا عملیات محاسبه حجم آب و... بصورت مکانیکی و یا الکترونیکی انجام می شود. درحال حاضر در اغلب این نوع از کنتورها بر روی روتور یک آهنربا تعبیه می شود که با هربار چرخش از روبروی یک سنسور حساس به میدان مغناطیسی عبور می کند و یک پالس تولید می نماید. هرچقدر سرعت چرخش بیشتر باشد تعداد این پالس ها در واحد زمان نیز بیشتر می شود. این کنتورها با دقت بالا نیز تولید می شوند و می توانند حرکت آب در جهت معکوس را تشخیص دهند.


کنتور WI


فرمول محاسبه در کنتور WI

فرمول محاسبه حجم آب عبوری از کنتور بدین شرح می باشد:

Q = b * f / k

 • Q : حجم آب عبوری بر حسب مترمعکب در ساعت (m3/h)
 • b : ضریب تبدیل (برابر 3600)
 • f : فرکانس پالس تولید شده بر حسب هرتز (Hz)
 • k : ضریب سنسور که مطابق چک لیست می باشد و با فرمول زیر محاسبه می شود:


کنتور WI


 • D : قطر سنسور
 • St : عددی ثابت در رنج اعداد رینولدز
 • d : مشخصه ورتکس تولیدی
 • m : نسبت ناحیه منحنی در دو طرف ورتکس تولیدی به سطح مقطع داخلی سنسور


کنتور WI


کاربردهای کنتور WI

کاربرد کنتور WI محدود به آب نبوده و  قادر هستند در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرند:

 • مایع
 • بخار
 • گاز

مانند آب، هیدروکربن ها، گازوئیل، مایعات برودتی، هوا و گازهای صنعتی.

سنجش افزار آسیا

کلمات کلیدی