پروتکل Mbus

پروتکل Mbus

1401/01/08

Mbus یک کانال ارتباطی پیام گرا و انعطاف پذیر برای گروهی از اجزای سازنده فراهم می کند که ممکن است روی چندین میزبان در یک شبکه محلی توزیع شود. سرویس های انتقال Mbus شامل ویژگی های مفیدی مانند موقعیت همتا (peer location)، ارتباط و امنیت نقطه به نقطه (point-to-point) و گروهی است. پروتکل Mbus برای زبان های برنامه نویسی مختلف و سیستم عامل های مختلف از جمله رایانه های کوچک تک تراشه پیاده سازی شده است. پروتکل MBus یک استاندارد اروپایی (استاندارد EN 13757-2 برای لایه فیزیکی و پیوندی و استانداردEN 13757-3 برای لایه کاربردی) است. رابط M-Bus برای برقراری ارتباط روی دو سیم ساخته شده است و مقرون به صرفه است. نوع رادیویی MBus بی سیم نیز در استاندارد EN 13757-4 مشخص شده است.

مطالب مرتبط