پروتکل HART

پروتکل HART

1401/01/08

پروتکل HART (مخفف Highway Addressable Remote Transducer) یک پروتکل ارتباطی باز اتوماسیون صنعتی آنالوگ و دیجیتال است. برجسته ترین مزیت آن این است که می تواند نسبت به اندازه گیری جریان آنالوگ قدیمی 4-20 میلی آمپر، با تقسیم جفت سیم های استفاده شده توسط سیستم های میزبان آنالوگ ارتباط برقرار کند. پروتکل HART به طور گسترده ای در سیستم های فرایند و ابزار دقیق از برنامه های کوچک اتوماسیون تا برنامه های صنعتی بسیار پیچیده استفاده می شود.

مطالب مرتبط