پروتکل DNP3

پروتکل DNP3

1401/01/08

پروتکل شبکه توزیع شده (DNP3 مخفف Distributed Network Protocol 3) مجموعه ای از پروتکل های ارتباطی است که بین دستگاه ها در سیستم های اتوماسیون استفاده می شود. کاربرد اصلی آن در تاسیساتی مانند شرکت های برق و آب است. استفاده در صنایع دیگر معمول نیست. پروتکل DNP3 برای ارتباط بین انواع مختلف تجهیزات جمع آوری و کنترل اطلاعات تهیه شده است، این پروتکل نقش مهمی در سیستم های SCADA ایفا می کند، جایی که توسط ایستگاه های اصلی SCADA (مراکز کنترل) (مخفف Supervisory Control and Data Acquisition)، واحدهای ترمینال از راه دور (RTU) و دستگاه های الکترونیکی هوشمند (IED) استفاده می شود. در درجه اول برای ارتباطات بین ایستگاه اصلی (مرکز کنترل) و RTU یا IED استفاده می شود. پروتکل ICCP (مخفف Inter-Control Center Communications، بخشی از IEC 60870-6)، برای ارتباطات داخلی ایستگاه کنترل مرکزی استفاده می شود.

مطالب مرتبط