خلاصه تعاریف واژه های برق

خلاصه تعاریف واژه های برق

خلاصه تعاریف واژه های برق

0

شبکه به هم پیوسته

شبکه ملی یا فرا ملی را یک شبکه بهم پیوسته گفته و می‌تواند سیستم‌های شبکه‌ای مختلفی را به هم در سرتاسر کشور ارتباط دهد . شبکه بهم پیوسته می‌تواند انرژی برق را بنحو اقتصادی توزیع نماید . این شبکه می‎تواند در بعضی نقاط به سیستم برق کشورهای همسایه هم متصل گردد.

خارج از شبکه

شبکه‌های منطقه‌ای یا استانی و یا شبکه‌های جزیره‌ای که به شبکه‌های مجاور یا شبکه بهم پیوسته سراسری ارتباط و اتصال نداشته باشند.

پست یا ایستگاه برق

محلی است که با مجموعه ای از تاسیسات و تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتورها ، کلیدها ، سکسیونرها ، وسایل اندازه گیری ، خطوط ورود و خروج راکتور و کاپاسیتور و ... برای انتقال و توزیع برق از آن استفاده می‎شود.

انواع پست از نظر جغرافیائی

1-پست GIS (کمپکت فشرده) : به پستی گفته می‌شود که عایق استفاده شده در آن گاز SF6 است . یعنی تمام اجزای پست (بریکر - باس‎بار - سکسیونر و …) با فضای آزاد ارتباطی ندارد Gas Isolated Substation و به همین دلیل فضای کمی را اشغال می‌نماید و سرپوشیده است (indoor)

2-پست متعارف (AIS ): به پستی گفته می‌شود که کلیه تجهیزات اصلی در فضای باز قرار می‌گیرند و با توجه به شرایط آب و هوائی سطح اشغال شده توسط آن در مقایسه با پست فشرده بزرگتر است.

3- پست سیار : به پستی گفته می‌شود که در مواقع اضطراری و به طور موقت با نصب یک ترانسفورماتور سیار در محدوده خطوط انتقال به صورت T-off یا ورود و خروج برق بخشی از مصرف کنندگان تامین می‎گردد.

انواع پست از نظر تجهیزات

1- پست (SS :Switch Station) (کلید خانه) : این پست فقط شامل خطوط انتقال و کلید و سکسیونر و راکتور می باشد . مثال : پست رودشور - جلال – تیران و غیره

2- پست ( GS :Generator station) یا ( پست بلافصل نیروگاهی) : این پست متصل به یک نیروگاه می‌باشد وبه آن دسته از پست‌هایی اتلاق می‌گردد که انرژی تولیدی نیروگاه را به شبکه انتقال می‎دهند ، این پست‎ها جزء پست های انتقال نیستند و مالکیت آنها با نیروگاه می باشد.

3- پست های معمولی انتقال و فوق توزیع : این پست ها دارای دو یا چند سطح ولتاژ می‌باشد که توسط ترانسفورماتور به یکدیگر متصل‌اند.

نسبت تبدیل

نسبت ولتاژ اولیه به ثانویه (ثالثیه)

حداکثر بار اکتیو ( توان موثر)

حداکثر توان حقیقی که از ترانسفورماتورهای پست در طول یکدوره یکساله می گذرد.

حداکثر بار راکتیو ( توان غیر موثر)

حداکثر توان راکتیو که از ترانسفورماتورهای پست در طول یکدوره یکساله می گذرد.

ظرفیت پست

ظرفیت نامی یک ایستگاه برق بر اساس مجموع قدرت ظاهری ترانسفورماتورهای نصب شده در آن بر حسب مگا ولت آمپر و یا بر اساس ظرفیت حرارتی شینه بر حسب کیلو آمپر.

ظرفیت راکتور

ظرفیت نصب شده نامی راکتور ، حک شده بر روی پلاک مشخصه آن بر حسب کیلووار یا مگاوار.

ظرفیت خازن

ظرفیت نصب شده نامی هر مجموعه خازنی به کیلووار یا مگاوار که بر روی پلاک مشخصه آن حک شده است.

طول مدار

عبارتست از میانگین طول واقعی هادی یک مدار از پست مبدا تا پست مقصد به کیلومتر

طول مسیر

عبارتست از مجموع فاصله دکلهای خط بین دو نقطه مبدا خط و مقصد آن یا اولین پست بعد از پست مبدا به کیلومتر.

نام هادی

نام تجاری – فنی هادی که در خط انتقال مورد استفاده قرار گرفته است.

طول کابل خط

طول تعداد رشته کابل های بکار گرفته شده در طول مسیر

نوع غلاف

جنس غلاف کابل مورد استفاده قرار گرفته شده مسی – آلومینیومی است.

سطح مقطع

سطح مقطع موثر کابل خط زمینی (بر حسب میلیمتر مربع)

خطوط انتقال برق

جریان مجاز

حداکثر شدت جریانی که هادی در آن زمان به حد حرارتی می‌رسد . حداکثر جریانی که بدون صدمه زدن به هادی بطور دائمی می تواند از هادی عبور نماید.

تعداد باندل

عبارتست از تعداد هادیهای هر فاز که می تواند 2و3و4 سیم باشد که به وسیله جداساز با فاصله معین و موازی با یکدیگر نگاه داشته می شود و با یکدیگر در ارتباط می‎باشند.

سیم محافظ

سیمی است که معمولاً برای محافظت هادیهای فاز و سایر تجهیزات در مقابل برخورد مستقیم صاعقه مورد استفاده قرار می‎گیرد و در بالاترین قسمت برج نصب می گردد و از طریق برج به زمین اتصال دارد. جنس

آنها فولاد گالوانیزه یا با پوشش آلومینیوم و یا از نوع آلومینیوم فولاد است که جدیداً از نوع با هسته فیبرنوری نیز استفاده می‌شود.

کد دیسپاچینگ خط

شماره شناسایی خط بر اساس دستورالعملهای دیسپاچینگ . در شماره گذاری خطوط انتقال از دو حرف و سه رقم استفاده می‌گردد ، حرف اول و دوم به ترتیب علامت شناسایی پست ابتدا و پست انتهای خط و اولین رقم بعد از حروف شناسایی ، نشان‎دهنده سطح ولتاژ و دو رقم بعدی نشانگر شماره خط می باشند.

خط چند مداره

خطی است که دارای چندین مدار برق با یک ولتاژ یا ولتاژهای مختلف می‎باشد.

خط تکمداره

خطی است که تنها یک مدار الکتریکی پست ابتدا را به پست انتها متصل نماید.

برج زاویه ای یا دکل کششی (Tension Tower)

دکلی است که زاویه مجاز انحراف خط در آن زیاد است و با توجه به نوع آن می تواند اختلاف کشش در دو طرف را تحمل کند . زنجیره مقره‎ها در امتداد سیم قرار می‎گیرند . از این نوع دکل در مسیر مستقیم یا نقاط زاویه استفاده می شود.

برج آویزی یا دکل آویزی (Suspension Tower)

دکلی است که زاویه مجاز انحراف خط در آن از چند درجه تجاوز نمی‌کند و زنجیره مقره بصورت I یا V تک یا چند تائی می‌باشد و کشش افقی سیم در دو طرف آن مساوی است.


منبع : سایت برق و الکترونیک

سنجش افزار آسیا